S:t Laurentiigatan - utformning

S:t Laurentiigatan löper utmed Lunds gamla stadsgräns och spårvägen kommer här att få en klassisk gatuutformning. På denna sträckan ska spåret gå i gatsten. På gatans södra sida kommer nya robinior att planteras.

Visionsbild S:t Laurentiigatan

Skissen nedan visar planerad utformning av S:t Laurentiigatan. Här ska spårvägen gå i gatsten, liksom är fallet för samtliga gator innanför den gamla stadsvallen. Behörig biltrafik samt norrgående cykeltrafik kör i gemensamt körfält på spårens södra sida, i riktning från Clemenstorget till Allhelgonakyrkan. Gångbanor anläggs på båda sidor och en cykelbana i södergående riktning byggs norr om spåret.

Övergångsställen kommer att placeras i mitten av sträckningen, samt i korsningarna vid Clemenstorget och Allhelgonakyrkan. Biltrafik korsar spåren i korsningarna vid Clemenstorget och Allhelgonakyrkan, samt på utfarterna vid Skånegårdar och Studentskegården intill.

Hastigheten på spåret blir 30 km/timme.

I skissen nedan ses utformningen från sidan respektive ovanifrån