Broschyr att ladda ner: Spårväg Lund C - ESS. Texter om stadsutveckling, hållbarhet och resande i Lund.

Bild för - P4S_1879.jpg

Spårväg Lund C - ESS är en satsning på hållbar stadsutveckling och ett miljövänligt och genomtänkt resande. Få kollektivtrafiksatsningar har orsakat så mycket debatt och diskussioner. Vi har samlat texter som på olika sätt belyser spårvägens betydelse för staden och regionen. Broschyren ger ingen heltäckande bild, utan erbjuder inblick i bakgrund, process och framtidsvisioner.

Här finns broschyren i pdf att ladda ner och läsa. Den finns också i tryckt form att hämta på Medborgarcenter i kommunhuset Kristallen i Lund. 

Texterna har tidigare publicerats här på spårväglund.se samt på Facebook.com/sparvaglund.

Här finns häftet i en högupplöst pdf att läsa eller ladda ner: sparvag_lund_c_ess_stadsutveckling_webben_highres.pdf

Här finns häftet i en lågupplöst pdf att läsa eller ladda ner: sparvag_lund_c_ess_stadsutveckling_webben_lowres.pdf