Stadsrum och stadsutveckling

Spårvagnar i Lund är en ny företeelse som ska integreras i staden och bidra till en förbättrad trafikmiljö, men också till stadsförnyelsen i stort.

Lund från ovan. Foto: Bergslagsbild

 

Spårvägen är en ny ryggradsstruktur som ska förbinda den medeltida stadskärnan med den nya kommande stadsdelen, Brunnshög. Spårvägen har också en bärande roll i den stundande större stadsutvecklingen längs hela sträckan: fast infrastruktur ger stabilitet åt staden. Den är en långsiktig investering som attraherar andra satsningar i sin närhet.

Spårvägsanläggningen är därför inte bara en kollektivtrafiklösning utan också en förutsättning för den planerade stadsutvecklingen längs spårvägslinjen: stationsområdet och Clemenstorget, sjukhusområdet, universitetscampus, området kring Ideon och Medicon Village, bron under E22 som ska koppla samman staden på bägge sidor motorvägen, samt utbyggnad av Brunnshög.

Huvudprincipen i gestaltningen av spårvägen i Lund är den öppna utformningen. Med sin tydliga självförklarande struktur ska spårvägen smälta in i gaturummet utan att upplevas som barriär. Spårvagnar i Lund ska gå på egen bana vilket ger möjlighet till attraktiva gaturum och ökad trivsel.

Förutom tracén - själva spårområdet - kommer vi att anlägga nya gång- och cykelvägar i anslutningen av spårvägen, plantera nya träd och förse spårkorridoren med en förbättrad belysning.

Utformningen av spårvägen i Lund beskrivs i detalj i Riktlinjer för gestaltning (se länken nedan).


Mer läsning:


Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 1 Bakgrund och analys (pdf, 5 Mb)
Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 2 Utformningsprinciper (pdf, 18 Mb) 
Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 3 Utforming av sträckan (pdf, 36 Mb)

Lund Vision 2025 (pdf)
Kunskapsstråkets webbplats 
Brunnshögs webbplats 

Fler dokument hittar du på dokumentsidan på denna webbplats.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund