Miljöhänsyn

Spårvägen är ett miljövänligt alternativ för kollektivtrafik. Kommunens miljöprogram har ambitiösa mål och spårvägen är ett led för att möta målen.

Miljökrav med tuffa mål

  • Lund ska minska utsläppen av växthusgaser till nästan noll år 2050.
  • Nya delmål  i kommunens miljöprogram, LundaEkoll, anger att klimatutsläppen ska minska med 80 procent till år 2030. Du kan läsa mer om miljö, klimat och hållbarhet i kommunen här.
  • För att uppfylla de ambitiösa klimatmålen ställs det krav på en förändring i hur vi nyttjar resurserna. Det ställer också krav på hur vi planerar staden.
  • Transporter står för den största delen av klimatutsläppen.
  • Spårvägen bidrar till en minskning av klimatutsläppen, genom att man fyller energibehovet med förnybar energi.
  • Restvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kommer att hålla torg och spårvagnshållplatser snö- och isfria, vilket bidrar till mindre slitage och underhåll av vagnarna.
  • Stora delar av spårvägen kommer löpa genom ett ytskikt av gräs, vilket fördröjer dagvattenavrinningen och har en positiv effekt på buller.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund