Aktuellt

2019-08-23

Trafikledningsbilar bidrar till säker spårväg

Om någon vecka anländer spårvägens trafikledningsbilar till Lund. Det är bussbolaget Vy – tidigare Nettbuss - som äger bilarna. Personal från Vy ska bemanna spårvagnarna och spårvägens trafikledning. De två trafikledningsbilarna används i utbildningen av trafikledarna, bland annat i hur man kör med utryckningsfordon.

Gå till artikel
2019-08-21

Spårvägsstafetten: Du behöver inte vara elitlöpare för att delta

Den 17 september bjuder IFK Lund in till spårvägsstafetten. Lag bestående av fyra personer springer på gång- och cykelvägar längs spårvägen. Initiativet till stafetten kom från företaget Qlik som har sitt kontor precis vid spårvägsbygget.

Gå till artikel
2019-08-19

Medarbetare ska utbildas i spårvägens skötsel

I slutet av sommaren är spårvägen färdigbyggd och sedan ska anläggningen besiktigas och testas. Även spårvagnarna ska provas på spåret innan det blir trafikstart den 16 augusti 2020. En spårväg ska skötas och tas om hand på bästa sätt och till hösten startar de första utbildningarna för personal.

Gå till artikel
2019-08-14

Nu börjar spårvägens byggstaket tas bort

Lunds spårväg är nästan färdigbyggd. Byggstaketen tas bort och gång- och cykelvägar öppnas efter hand. Område efter område lämnas tillbaka till Lundaborna. Planteringar, asfalt och gatsten i närheten av spårvägen är nya. Under marken ligger ett helt uppgraderat ledningsnät.

Gå till artikel
2019-07-04

Väldiga valv ska bli hem till spårvagnar

Odarslövsvägens skyline har fått ett nytt tillskott. Framför byggkranarna vid ESS har spårvagnarnas depå tagit form. Bakom valv efter valv ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas.

Gå till artikel
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund