Aktuellt

2018-09-19

Stadsmiljöavtal ökar hållbart resande

Trafikverket fördelar 825 miljoner till cykel- och kollektivtrafik via 12 nya stadsmiljöavtal. Avtalen ska skapa hållbarare stadsmiljöer genom att få fler att välja cykeln och att åka kollektivt.

Gå till artikel
2018-09-18

Världen får nya spårvägar

I Lund bygger vi spårväg för första gången. Det är ett helt nytt trafikslag för staden. Världen över är spårväg inte så ovanligt. Nya system finns till exempel i Frankrike och Tyskland. Århus i Danmark har precis öppnat sin spårväg som heter Letbanen. Tammerfors i Finland och Odense och Köpenhamn i Danmark anlägger just nu nya spårvägar. I Berlin, Helsingfors, Göteborg och Oslo vidareutvecklar städerna sina gamla system.

Gå till artikel
2018-09-18

Skyltar och omledningar för cyklister och behörig biltrafik till S:t Laurentiigatan

Vi har nu satt upp fler och tydligare skyltar för cyklister och gående som kommer via Karl den XI-gatan till S:t Laurentiigatan. Det finns en gång- och cykelväg längs Clemenstorgets norra sida. Vägen går sedan runt Clemenstorget och du kan komma upp till S:t Laurentiigatan på torgets östra sida. Omledningen är cirka 200 meter.

Gå till artikel
2018-09-18

Konsthantverk pågår i S:t Laurentiigatan

I S:t Laurentiigatan - nära Bredgatan och Allhelgonakyrkan - arbetar stensättaren Björn Annell i spårsträckningen. Noggrant sätter han stenarna i halvbågeförband och radförband.

Gå till artikel
2018-09-17

Varannan hyresrätt när bostadsbyggandet i Lund ökar

De senaste årens ökade bostadsbyggande i Lund håller i sig – i år ökar byggandet så mycket att målet för 2018 i princip redan är uppfyllt. Och mer än varannan ny bostad är en hyresrätt.

Gå till artikel
Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund